( 8-441) 6 22 74 rastvedys@pusele-silute.lt

Vyriausybė griežtina karantino rėžimą ir pratęsia iki 2020-12-31 d.

Išrašas iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“

Įvertinusi šalyje susiklosčiusią epidemiologinę padėtį ir nepakankamai sumažėjusį gyventojų mobilumą, Vyriausybė pirmadienį nutarė pratęsti karantino režimą iki 2020 m. gruodžio 31 d. 24:00 val. ir numatė daugiau apribojimų. Nuo trečiadienio jie bus taikomi verslui, valstybės institucijoms, taip pat šeimos šventėms ir susitikimams.

Naujų apribojimų numatyta švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo srityje: ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas turi būti vykdomi, užtikrinant operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas rekomenduojama lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. gruodžio 9 d.

 

Informacija tėveliams,

Sugriežtinus karantino sąlygas Lietuvos Respublikoje nuo 2020 m. gruodžio 9 d. už vaikučius, nelankančius lopšelio-darželio, abonentinio mokesčio, t. y. 0,40 ct už lankytą dieną, mokėti nereikės.

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/uxEvuoqKGd?jfwid=164a6vmwbr

 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą