( 8-441) 6 22 74 rastvedys@pusele-silute.lt

ATSAKINGŲ ASMENŲ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĖS VYKDYMĄ

Kontaktai

Tel.: (8~441) 6 22 74

El.p.: direktorius@pusele-silute.lt

ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠO IR 2021-2023 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA, PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 2021-2023 M.

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS KORUPCIJOS RIZIKOS VALDYMO APLINKOS ANALIZĖ

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PARENGTA ATMINTINĖ

PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ FORMA

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS “DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ, VYRIAUSIŲJŲ IR VYRESNIŲJŲ SPECIALISTŲ, DĖL KURIŲ REIKIA KREIPTIS Į SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBĄ DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI VADOVO, PAVADUOTOJO, VYRIAUSIOJO IR VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGAS, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO”

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS POTVARKIS “DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ VADOVŲ IR JŲ PAVADUOTOJŲ, SAVIVALDYBIŲ ĮMONIŲ, KURIOSE SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOS AKCIJOS SUTEIKIA DAUGIAU KAIP 50 PROCENTŲ BALSŲ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME, VADOVŲ IR JŲ PAVADUOTOJŲ, DĖL KURIŲ REIKIA KREIPTIS Į SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBĄ DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI VADOVO PAREIGAS SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOJE, ĮMONĖJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO”

 

 

 

 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą