+370 441 6 22 74 rastvedys@pusele-silute.lt, Miško g. 8, LT-99148, Šilutė. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190687399.

Bendros žinios apie darželį

Šilutės lopšelis-darželis „Pušelė“ – savivaldybės biudžetinė įstaiga, ugdomoji kalba – lietuvių, adresas – Miško g. 8, LT- 99148, Šilutė, tel. +370 441 62 274, el. p. adresas rastvedys@pusele-silute.lt, el. svetainė www.pusele-silute.lt

Šilutės lopšelis-darželis „Pušelė“ bendro tipo ugdymo įstaiga, kurioje ugdomi vaikai nuo 1 m. iki 6–7 m. Įstaigoje veikia ankstyvojo amžiaus (1–3 m.), ikimokyklinio amžiaus (3 – 5–6 m.), priešmokyklinio amžiaus (5–6 m.) grupės, kuriose puoselėjamas kiekvieno vaiko individualumas, savitumas, originalumas, skatinama kiekvieno vaiko kūrybinė raiška. Kiekviena grupė – atvira, savita, turinti savo originalų darbo stilių.

Savitumas

Lopšelio-darželio bendruomenė, prisitaikydama prie aplinkos iššūkių, ieškodama, inicijuodama įvairias idėjas ir jas įgyvendindama, siekia užtikrinti kiekvieno vaiko unikalumą ir svarbą čia ir dabar. Aktyviai veikia specialistų komanda, kuri padeda vaikui ir šeimai laiduoti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Į bendrojo ugdymo grupes integruojami specialiųjų poreikių vaikai, turintys kalbos ir komunikacijos, emocijų ir elgesio sutrikimų. Vaikus, turinčius kalbos sutrikimų, ugdo logopedas, o su vaikais, turinčiais emocijų ir elgesio sutrikimų, dirba socialinis pedagogas, mokytojo padėjėjas. Įstaigoje sudarytos sąlygos ugdytis tautinių mažumų ir socialinės atskirties vaikams.

Esame pasirinkę etnokultūrinio ugdymo kryptį, lopšelio-darželio gyvenimo ciklas sukasi pagal metų rėdos ratą.

Puoselėjant lietuviškas tradicijas, įstaigoje organizuojami etnokultūriniai renginiai „Piemenėliai virsta kūlio – Sekminės“, „Šv. Martins tvartelius uždaro“. Kiekvienais metais gegužės mėnesį įstaigos bendruomenė pamini Tarptautinę šeimos šventę Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje, dalyvauja bendruomenės šventėje ,,Pabūkime kartu“.

Vaikų ir pedagogų folkloro ansamblis „Žuvininkai“, yra nuolatinis Šilutės teatralizuotų programų dalyvis, puošiasi lietuvininkų etnografiniais rūbais, groja autentiškomis kuršių kanklėmis.

Parengta  etninės kultūros ugdymo programa „Pažinki Pamario kraštą“.

Sukurtas „Pamarės kalendorius mažiems ir dideliems“.

Esame parengę  Pamario krašto kultūrinių programėlių: „Rykaun vaikai pamarės“, „Žuvininkai mes maži“, „Aušt pavasarėlio“.

Parengtas metodinis leidinys mokytojams ir tėvams “Pirštukų žaidimai pagal metų laikus”.

Dalyvavome tarptautiniame projekte „Po Europą su menais“ (“Travelling Europe by Art”) pagal “ERASMUS+”.

Įstaigoje  rašomas metraštis, kaupiamos nuotraukos, renginių filmuota ir kt. medžiaga.

Įdiegta elektroninio dienyno valdymo sistema ,,Mūsų darželis“.

Darželis bendradarbiauja su Šilutės H. Šojaus dvaru-muziejumi, F. Bajoraičio viešąja biblioteka, Šilutės pradinėmis  mokyklomis, rajono ikimokyklinėmis įstaigomis, nuolat dalyvaujama bendruose renginiuose, šventėse.

Sėkmingai bendradarbiaujama su kitomis švietimo institucijomis: Kauno Valdorfo darželiu ,„Šaltinėlis“, Kauno lopšeliu-darželiu „Vaikystė“, Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Traukinukas“, Kretingalės lopšeliu-darželiu.

Nesikeičiantis lopšelio-darželio  prioritetas yra vaikų sveikatos stiprinimas. Įrengtos choreografijos ir sporto salės. Lauko teritorijoje yra mažojo futbolo, mažojo krepšinio aikštelės. Nuo 2008 m. esame Lietuvos ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai.

Lopšelio-darželio bendruomenė sutelkta įgyvendinant Lietuvos vaikų ir jaunimo centro programą „Darni mokykla“. Mokytojai daug dėmesio skiria ekologiškam vaikų gyvenimo būdo bei gamtosauginių įgūdžių formavimui.

Vienas iš mūsų prioritetų – demokratiškų, humaniškų santykių diegimas bendruomenėje, mokantis vadovauti vaikų elgesiui pozityviais, nežeidžiančiais metodais, šviečiant tėvus. Vykdoma diskusijų klubo veikla „Profesinis konsultavimas“ – nagrinėjamos įvairios pedagoginės – psichologinės situacijos ir įgytos žinios pritaikomos  praktiškai.

O kuo gi žavisi vaikai? Mažiems vaikams visas pasaulis yra ištisas stebuklas. Ugdant mažuosius, mokytojai leidžia gyventi pačių susikurtame individualiame pasaulyje, jį nuolat turtinant dar nežinomais, neatrastais dalykais, žiniomis, o svarbiausia – potyriais. Kartu su vaiku pažinimo džiaugsmą išgyvena ir jo šeimos nariai. Visos įstaigos bendruomenės įsitraukimas į darželio gyvenimą  pastebimas, organizuojant  įvairius renginius vaikams, jų šeimoms, miesto bendruomenei.

 

Puslapis atnaujintas 2024-01-16

 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą