( 8-441) 6 22 74 rastvedys@pusele-silute.lt

Skelbiamas konkursas psichologo pareigoms užimti

Šilutės lopšelyje-darželyje „Pušelė“

Įstaigos pavadinimas   Šilutės lopšelis-darželis „Pušelė“
Pareigybės pavadinimas   Psichologas
Kvalifikaciniai reikalavimai    Turėti psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba psichologo kvalifikaciją (specialybę), įgytą baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas.
Darbo užmokestis

 

  Nustatomas vadovaujantis Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymu. 2017-01-17 Nr.XIII-198.
Dokumentai kurie turi būti pateikti

 

  1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

4. Gyvenimo aprašymas (CV).

Dokumentai priimami adresu
 
  Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ raštinėje arba asmeniškai direktoriui

Miško g. 8, LT-99148,Šilutė

I-V – nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Elektroniniu paštu rastvedys@pusele-silute.lt

Dokumentų originalus turėti atrankos dieną.

Pretendentų atranka bus vykdoma dviem etapais:

1.      Dokumentų peržiūra.

2.      Pokalbis.

Kontaktiniai duomenys   Informaciją galima gauti tel. 8 441 62274
  Skelbimas galioja   Pretendentai, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, bus informuojami telefonu.

 

Skelbiamas konkursas ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

Šilutės lopšelyje-darželyje „Pušelė“

Įstaigos pavadinimas   Šilutės lopšelis-darželis „Pušelė“
Pareigybės pavadinimas   Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Kvalifikaciniai reikalavimai    – būti baigus ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programą;

– turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą ir auklėtojo kvalifikaciją (papunktis taikomas mokytojui dirbančiam bendrojoje grupėje);

– gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

– būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus numatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše;

– būti įgiję kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.

Darbo užmokestis
 
  Nustatomas vadovaujantis Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymu. 2017-01-17 Nr.XIII-198.
Dokumentai kurie turi būti pateikti

 

  1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

4. Gyvenimo aprašymas (CV).

Dokumentai priimami adresu
 
  Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ raštinėje arba asmeniškai direktoriui

Miško g. 8, LT-99148,Šilutė

I-V – nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Elektroniniu paštu rastvedys@pusele-silute.lt

Dokumentų originalus turėti atrankos dieną.

Pretendentų atranka bus vykdoma dviem etapais:

1.      Dokumentų peržiūra.

2.      Pokalbis.

Kontaktiniai duomenys   Informaciją galima gauti tel. 8 441 62274
  Skelbimas galioja   Pretendentai, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, bus informuojami telefonu.
Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą