( 8-441) 6 22 74 rastvedys@pusele-silute.lt

VIZIJA

Moderni, atvira pozityviai kaitai švietimo institucija, kurianti savitą kultūrą, teikianti kokybišką ugdymą saugioje, sveikoje, funkcionalioje aplinkoje.

MISIJA

Teikia kokybiškas ugdymo paslaugas. Sąveikaujant su šeima, puoselėja vaiko pasitikėjimą savimi, skatina sąviraišką, ugdo savarankiškumą, tenkina prigimtinius, socialinius, pažintinius poreikius, formuoja pilietiškumo ir etninės kultūros vertybes, padeda pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą

VEIKLOS SRITYS

Lopšelyje-darželyje siekiama įgyvendinti besimokančios organizacijos modelį - ugdyti vaikų sugebėjimus siekti tikrai trokštamų rezultatų, diegti naują, konstruktyvų mąstymą ir mokyti bendruomenę mokytis kartu.

Ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas

      Įstaigoje įgyvendinamos Šilutės lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa “Pasaulis yra geras              ir aš esu geras jame”; Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.

       Su VšĮ „Vaiko labui“ įgyvendinama tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“.

       Ikimokyklinėse grupėse pradėta diegti socialinio emocinio ugdymo programa „Dramblys“, kuri padeda geriau suprasti save ir kitus bei ugdyti vaikų bendrąsias kompetencijas.

20210312_090922(0)

Specialusis ugdymas

      Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai rūpinasi vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymosi pasiekimus bei pažangą.

Papildoma veikla

     Įstaiga yra atvira vietos bendruomenės poreikiams bei        tradicijoms, dalyvauja bendruomenės renginiuose,           šventėse.

MUMS LABAI SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ,
NES TIKIME, KAD VISKAS, KAS GERIAUSIA
YRA SUKURIAMA BENDROMIS
PASTANGOMIS

NAUJIENOS

Maloniai kviečiame susipažinti pranešimais iš įstaigos gyvenimo, švenčių, renginių ir ekskursijų.

Rytinės mankštos

Lopšelio-darželio grupių vaikai dalinasi akimirkomis iš rytinių mankštų. Tai sveikatinimo projekto „Sveikatiada“ veikla, kuri įtraukia visus vaikus aktyviai veikti ir sukuria gerą nuotaiką dienai.

Plačiau »

Akcija „Atverk širdį gerumui“

Gruodžio mėn. lopšelyje-darželyje „Pušelė“ vyko Kalėdų gerumo akcija „Atverk širdį gerumui“. Tai programos „Darni mokykla“ veikla. Mokytojai gamino iš popieriaus Kalėdų eglutes, dekupavo iš antrinių

Plačiau »

Padėkos ir atsiliepimai

Mums labai svarbi jūsų nuomonė, nes tikime, kad viskas, kas geriausia yra sukuriama bendromis pastangomis.

Dėkoju Jums už visus pirmus kartus, už rūpestį, šilumą ir kūrybiškumą, profesionalumą. Stipriai apkabiname ir linkime daug skardaus juoko, toliau laimingai augti bei rinkti šypsenas iš vaikų ir laimingų tėvų.
Viktorija
Mindaugo mama
Tai pirmas mūsų darželis, tikras, geras, nuostabus, toks, koks turi būti. Gal būt Jums patiems ir norėsis tobulėti, bet mums Jūs jau dabar toks darželis esate.
Sandra
Neringos mama
Vaikas visus metus jautėsi puikiai, darėsi savarankiškas, mokėsi įvairių darbelių ir naujų veiklų. Puiku, kad organizuojate šventes, papildomus užsiėmimus, įtraukiate vaikučius į veiklą lauke.
Saulius
Mariaus tėtis

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME! 1,2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO PARAMA

Nuotraukų galerija

Maloniai kviečiame pasigrožėti gausiai iliustruota nuotraukų galerija: akimirkos iš įstaigos gyvenimo, švenčių, renginių ir ekskursijų

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą