( 8-441) 6 22 74 info@pusele-silute.lt

 

Lopšelyje – darželyje sudarytos puikios edukacinės aplinkos:

Sveikatos saugojimo kompetencijai ugdyti:

 • sporto salė su įranga ir priemonėmis,
 • choreografijos salė,
 • grupių sporto kampelių priemonės (virvutės, lankai, kėgliai, sūpynės, tilteliai, kamuoliai, batutai, „klasės“, takeliai ir kt.),
 • išasfaltuota „mažojo“ krepšinio aikštelė,
 • įrengta „mažojo“ futbolo aikštelė,
 • natūralių rąstų ir apdirbtos medienos (UAB „Ežerėlio vaivorykštė“ gaminiai), įvairiausi mediniai laipiojimo įrenginiai bei natūralių ąžuolinių rąstų „lipynės“,
 • kliūčių ruožas „Sveikatos takas“,
 • išbetonuotas dviračių takas,
 • aikštelė sportiniams žaidimams, estafetėms.

Pažintinei ir komunikavimo kompetencijai ugdyti:

 • įspūdinga, didelė įstaigos teritorija su įvairia augalija,
 • daug skoningų gėlynų, alpinariumai,
 • netoli darželio esantis miškelis,
 • grupėse pakankamai įrangos ir ugdymo priemonių, žaislų (orientuojamės į natūralių medžiagų daiktus) vaikų veiklai, žaidimams,
 • pakankamai enciklopedijų, žinynų, pedagoginės, metodinės, psichologinės literatūros, kūrinių vaikams,
 • interjeras puošiamas pagal liaudies meno principus,
 • sistemingai bendradarbiaujama su Šilutės muziejumi, Šilutės biblioteka: bendri renginiai ir muziejaus rengiamos edukacinės programos, dalyvavimas vieni kitų renginiuose,
 • Šilutės miesto įžymios, lankytinos vietos (H. Šojaus dvaras – Šilutės muziejus, Šilutės prieplauka – uostas, netoliese esantis miškelis ir kt.),
 • galimybė išvykti į netolimas ekskursijas: Rusnės salą, Ventės ragą, Uostadvarį, Minijos kaimą, pavasarį pasižiūrėti potvynio ir kt.,
 • 6 metų vaikams su kalbos sutrikimais vedamos logopedinės pratybos,
 • tradicinės bendruomenės šventės („Martyno diena“, „Užgavėnės“, Paukščių sugrįžimo šventė“, įstaigos gimtadienio šventė – gegužinė ir kt.).

Meninei kompetencijai ugdyti:

 • vaikų ir pedagogų folkloro ansamblio veikla,
 • populiarių dainų choro veikla,
 • mokama choreografijos studija,
 • grupių ir koridorių stendai, kuriuose sistemingai demonstruojami vaikų meniniai darbai,
 • lankymasis Šilutės teatre, vaikų spektakliuose kultūros ir pramogų centre,
 • profesionalių dramos, lėlių teatro, klasikinės muzikos atlikėjų pasirodymai darželyje.

Socialinei kompetencijai:

 • pedagogų, auklėtojų padėjėjų diskusijų klubas, kuriame mokomasi vadovauti vaikų elgesiui nežeidžiančiais metodais,
 • lopšelį ir darželį vaikai pradeda lankyti kartu su šeimos nariais,
 • tėvų švietimas apie pozityvių ugdymo metodų taikymą auklėjant vaikus,
 • „nemiegančių pietų miego“ vaikų grupė,
 • aktyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

Valdorfo grupių aplinka

Ugdymo priemonės, žaislai paprasti, estetiški ir kokybiški (turint mintyje, kad aukščiausia kokybė randama gamtoje). Tokie žaislai skatina vaiko vaizduotę, provokuoja kūrybiškumą. Primityvios valdorfiškos lėlės aktyvina vaiko fantaziją (ugdomos globos, rūpinimosi savybės, turtinamos emocijos, kt.). Primityvi mazgelinė lėlė virsta žmogaus atvaizdu vien vaiko fantazijos galių pagalba, todėl žaisdamas vaikas gali įsivaizduoti žmogų įvairiai. Žaislų paprastumas bei gamtinių medžiagų įvairovė ne tik skatina vaiką užbaigti mintį, sukurti, parodyti iniciatyvą, bet ir ugdo smalsumą, norą tyrinėti. Natūralios medžiagos, daiktai iš gamtos vaiko aplinkoje suteikia jam prasmingų žinių apie pasaulį (apie daiktų proporcijas, dydį, svorį, medžiagų faktūrą, formų įvairovę). Daiktai ar žaislai iš plastmasės iškreipia vaiko pojūčius, juos apgauna.

Kuo mažiau daiktų patalpoje, tuo lengviau ją transformuoti, keisti žaidimo reikmėms, joje kurti. Tokioje neperkrautoje aplinkoje išsaugojamas vaiko noras ir sugebėjimas susisieti su aplinkos daiktais. Daiktų, žaislų perteklius žlugdo šį sugebėjimą.

Grupėje stengiamasi sukurti aplinką artimą namams. Ir suaugusieji ir vaikai sėdi prie vieno stalo (kaip šeimoje). Uždegama žvakelė. Mokomasi atsargiai apsieiti su ugnimi. Prieš valgį sakoma maldelė, pavalgius padėkojama, vaikai pratinami palaukti draugų, tyliai valgyti, padėti mažesniems, kultūringai elgtis.

Kaupiamos įvairios priemonės rankų darbams: siūlai, adatos, žirklės, medžiagų atraižos, vilna ir kt. Vaikai turi galimybę stebėti auklėtoją dirbančią įvairius darbus ir ją pamėgdžioti, gali laisvai pasirinkti norimą veiklą: žaisti, piešti, vartyti knygeles ir kt.

Grupėje stovi metų stalas. Ant jo dedama viskas kas randama gamtoje: tuo laiku žydinčios gėlės, šakelės, akmenėliai, kriauklės, medžio žievė, kankorėžiai ir kt. Stalas dengiamas atitinkamos spalvos staltiese.

Close Menu