( 8-441) 6 22 74 rastvedys@pusele-silute.lt
Socialinis ugdymas lopšelyje-darželyje

Socialinis ugdymas lopšelyje-darželyje

Šilutės lopšelyje-darželyje „Pušelė“ ypatingas dėmesys skiriamas socialiniam emociniam ugdymui. Kad socialinis ir emocinis ugdymas įstaigoje veiktų, kuriama ugdymo aplinką, grįsta teigiamais tarpusavio santykiais, pagarba, pasitikėjimu, kurioje kiekvienas vaikas yra laukiamas ir priimamas. Per savęs pažinimą ugdomas jų pasitikėjimas pačiais savimi, geranoriškumas ir atjauta aplinkiniams, klojami socialinio sąmoningumo, atsakingumo ir kokybiško bendravimo pagrindai.

Kitas svarbus žingsnis – plėtojamos ugdymo veiklos. Ikimokyklinių grupių vaikai dalyvauja socialinio emocinio ugdymo programoje „Dramblys“, kuri skatina vaikus pažinti ir kalbėti apie savo emocijas, kreiptis ir priimti pagalbą, suprasti tinkamą ir netinkamą elgesį, padeda jiems būti atidiems vienas kitam.

Priešmokyklinėse  grupėse įgyvendinama tarptautinė programa „Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Kovo mėnesį lopšelio-darželio pedagogų bendruomenė ir vaikai prisijungė prie „Vaikų linijos“ organizuojamos iniciatyvos – „Sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių. Jos metu ugdytiniai kartu su mokytojomis dalyvavo „Šypsenų iššūkyje“, susipažino su emocijomis, jas demonstravo, piešė šypsenėlių veidukus. Iš vaikų nupieštų veidelių buvo sukurta Šypsenų siena, kuri tapo puikia vieta fotosesijoms. Kiekvienam vaikui buvo smagu tarp daugybės veidelių surasti savo pieštą darbelį.

Susipažinę su emocijomis, vaikai mokėsi pykčio valdymo būdų, patys pasigamino „Antistresiuką“.

„Kodėlčiukų“ grupės vaikai dalyvavo Draugiškoje socialinio emocinio ugdymo olimpiadoje „Dramblys“, kurią organizavo Pozityvaus ugdymo institutas. Tai olimpiada, kurioje laimi visi. Olimpiados metu vaikai ugdė 5 pagrindines socialines emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius ir atsakingų sprendimų priėmimą. Tai pat aktyviai įsitraukė į veiklas piešdami, reikšdami savo mintis įvairiais klausimais. Visų užduočių atlikimo metu tarp vaikų vyravo gera nuotaika. Pasak vaikų, jiems labai patiko olimpiada.

Pedagogams organizuotos paskaitos „Pykčio valdymo praktiniai metodai“ (pranešėja socialinė pedagogė S. Žemaitytė) Elgesio ar (ir) emocijų sunkumų arba sutrikimų turintys vaikai: ugdymo ir pagalbos teikimo specifika“ (pranešėja psichologinės gerovės specialistė Kristina Ražauskaitė-Pilipavičienė).

Įstaigos bendruomenė siekia, kad vaikai ugdytųsi gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, puoselėtų draugiškus santykius su aplink juos esančiais žmonėmis, išmoktų atpažinti ir valdyti savo emocijas, gebėtų tinkamai elgtis įvairiose situacijose ir išmoktų prisiimti atsakomybę už savo netinkamą elgesį ir visa tai užtikrintų saugią aplinką įstaigos ugdytiniams ir darbuotojams.

Galima teigti, kad socialinio ir emocinio ugdymo įgyvendinimas grindžiamas susitarimu ir sutelktinu darbu: bendradarbiavimu tarp mokytojų ir kitų specialistų, šeimos pastangomis, atspindi svarbiausius Geros mokyklos kopetencijos nuostatas ir padeda kurti jų įgyvendinimo sąlygas.

 

                                 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą