( 8-441) 6 22 74 rastvedys@pusele-silute.lt
Infekcijų plitimą ribojančio režimo įvedimas “Padaužiukų” grupėje

Infekcijų plitimą ribojančio režimo įvedimas “Padaužiukų” grupėje

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento  2021-02-17 raštą Nr. (2-24 16.1.17 Mr) 2-32817 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo įvedimo“ ir 2021 m. vasario 18 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo Šilutės lopšelyje-darželyje „Pušelė“ Nr. A1-233, Lopšelio-darželio „Pušelė“ ikimokyklinio amžiaus „Padaužiukų“ grupėje įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas iki 2021 m. vasario 25 d.

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą