( 8-441) 6 22 74 rastvedys@pusele-silute.lt

Darbuotojų 2012 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

Eil.
Nr.
Pareigybės pavadinimas I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Bendras
1 Direktorė 2898 2898 2898 3881 3144
2 Pavaduotoja ugdymui 2550 2550 2550 2643 2573
3 Pavaduotoja ūkio reikalams 1342 1342 1403 1618 1426
4 Vyr. buhalterė 1830 1830 1871 2185 1929
5 Sąskaitininkė, raštvedė 995 995 995 1128 1028
6 Muzikos mokytoja-metodininkė 1043 1043 1043 1376 1126
7 Vyresn. muzikos mokytoja 958 958 958 1005 970
8 Auklėtojos-metodininkės 2086 2086 2086 2133 2098
9 Vyresniosios auklėtojos 1915 1915 1915
10 Auklėtojos 1659 1659 1659 1706 1671
11 Bendrosios praktikos slaugytoja 1098 1098 1139 1313 1162
12 Auklėtojų padėjėjos 800 800 871 1011 871
13 Sandėlininkė, skalbėja 876 876 893 948 898
14 Sargai 500 500 517 572 522
15 Sargė, virėja 900 900 933 997 933
16 Sargė, skalbėja 900 900 900
17 Pagalbinė darbuotoja 800 800 833 983 854
18 Virėja, skalbėja 800 800 833 897 833
19 Valytoja 800 800 763 685 762
20 Pastatų įrengimų prižiūrėtojai 800 800 833 897 833
21 Kiemsargis 800 800 833 983 854
22 Sargė, valytoja, skalbėja 933 997 965
23 Virėja, valytoja 800 800 833 897 833
24 Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja-metodininkė 2295 2295 2295 2495 2395
Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą